Prijavite svoju firmu (+)

"ATIKOS" DRU TVO ZA AUDIO TV TEHNIKU I KONFERENCIJSKU OPREMU D O O SARAJEVO

Naziv preduzeća: "ATIKOS" DRU TVO ZA AUDIO TV TEHNIKU I KONFERENCIJSKU OPREMU D O O SARAJEVO
ID broj: 4200244610009
Adresa: PORODICE RIBAR 53 NOVO SARAJEVO
Tel.: 061 141 933,61141933,
Fax.: 469-322,
Godina osnivanja: 05.07.2004
Lokacija: NOVO SARAJEVO
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 33.14
Opis djelatnosti: Popravak električne opreme
Broj zaposlenih: 3

Mapa