Prijavite svoju firmu (+)

"TELLING TRADE" DRU TVO SA OGRANI ENOM ODGOVORNO U ZA UNUTRA NJU I VANJSKU TRGOVINU PROJEKTOVANJE I

Naziv preduzeća: "TELLING TRADE" DRU TVO SA OGRANI ENOM ODGOVORNO U ZA UNUTRA NJU I VANJSKU TRGOVINU PROJEKTOVANJE I
ID broj: 4200300030002
Adresa: KALESIJSKA
Tel.: 061 171 755 ,61171755,
Fax.: ,
Godina osnivanja: 0001-01-01
Lokacija: Novo Sarajevo
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 46.7
Opis djelatnosti: Ostala specijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih: 2

Mapa