Prijavite svoju firmu (+)

"ADVANTIX" DRU TVO ZA GRADJEVINARSTVO UNUTRA NJU I VANJSKU TRGOVINU D O O SARAJEVO

Naziv preduzeća: "ADVANTIX" DRU TVO ZA GRADJEVINARSTVO UNUTRA NJU I VANJSKU TRGOVINU D O O SARAJEVO
ID broj: 4200337110006
Adresa: Vrazova
Tel.: 033 215 059 ,33215059,
Fax.: ,445-152,
Godina osnivanja: 05.07.2004
Lokacija: SARAJEVO-CENTAR
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 46.7
Opis djelatnosti: Ostala specijalizirana trgovina na veliko
Broj zaposlenih: 1

Mapa