Prijavite svoju firmu (+)

"ZANE BH" D O O ZA POSLOVANJE SA NEKRETNINAMA SARAJEVO

Naziv preduzeća: "ZANE BH" D O O ZA POSLOVANJE SA NEKRETNINAMA SARAJEVO
ID broj: 4200564790005
Adresa: Branilaca Sarajeva
Tel.: 036 333 851 ,33263400,
Fax.: ,033-263-400,
Godina osnivanja: 05.07.2004
Lokacija: SARAJEVO-CENTAR
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 68.31
Opis djelatnosti: Agencije za poslovanje nekretninama
Broj zaposlenih: 4

Mapa