Prijavite svoju firmu (+)

"ARLEKIN" DRU TVO SA OGRANI ENOM ODGOVORNO U ZA PROIZVODNJU TRGOVINU EXPORT-IMPORT I USLUGE SARA

Naziv preduzeća: "ARLEKIN" DRU TVO SA OGRANI ENOM ODGOVORNO U ZA PROIZVODNJU TRGOVINU EXPORT-IMPORT I USLUGE SARA
ID broj: 4200692950007
Adresa: SMAJE ŠIKALA
Tel.: 468 052 ,468052,
Fax.: ,468-052,
Godina osnivanja: 05.07.2004
Lokacija: Sarajevo-Novi Grad
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 47.52
Opis djelatnosti: Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama
Broj zaposlenih: 2

Mapa