Prijavite svoju firmu (+)

"EZO"D O O SARAJEVO

Naziv preduzeća: "EZO"D O O SARAJEVO
ID broj: 4201096530005
Adresa: ul. Antuna Hangija
Tel.: 061 325 344,61325344,
Godina osnivanja: 21.03.2006
Lokacija: SARAJEVO-CENTAR
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 71.12
Opis djelatnosti: Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
Broj zaposlenih: 1

Mapa