Prijavite svoju firmu (+)

"CITY MANAGMENT GROUP " ZA CONSULTING MARKETING I TRGOVINU

Naziv preduzeća: "CITY MANAGMENT GROUP " ZA CONSULTING MARKETING I TRGOVINU
ID broj: 4201169860009
Adresa: Ferhadija
Tel.: 033 557 755; 033 557 756, ,63491141,
Fax.: 033 922 444,
Lokacija: Centar
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 73.11
Opis djelatnosti: Agencije za promociju (reklamu i propagandu)
Broj zaposlenih: 1

Mapa