Prijavite svoju firmu (+)

"DAS RENTAL"D O O SARAJEVO

Naziv preduzeća: "DAS RENTAL"D O O SARAJEVO
ID broj: 4201917080003
Adresa: Zmaja od Bosne Holiday Inn
Lokacija: SARAJEVO-CENTAR
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 47.1
Opis djelatnosti: Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
Broj zaposlenih: 1

Mapa