Prijavite svoju firmu (+)

"FARTEX" D.O.O

Naziv preduzeća: "FARTEX" D.O.O
ID broj: 4218679340000
Adresa: ISLAMBEGOVICA PUT
Godina osnivanja: 16.10.2009
Lokacija: Zenica
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 47.79
Opis djelatnosti: Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama
Broj zaposlenih: 1

Mapa