Prijavite svoju firmu (+)

HRVATSKI RADIO BOBOVAC DOO VAREŠ

Naziv preduzeća: HRVATSKI RADIO BOBOVAC DOO VAREŠ
ID broj: 4218694490000
Adresa: Stojkovići
Godina osnivanja: 24.03.2010
Lokacija: Vareš
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 60.10
Opis djelatnosti: Emitiranje radijskog programa
Broj zaposlenih: 2

Mapa