Prijavite svoju firmu (+)

"E&M-BHPAL" DOO TRAVNIK

Naziv preduzeća: "E&M-BHPAL" DOO TRAVNIK
ID broj: 4236544310001
Adresa: Gradina bb Karaula
Tel.: 061-016-905 ,
Fax.: ,
Lokacija: TRAVNIK
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 16.24
Opis djelatnosti: Proizvodnja ambalaže od drva
Broj zaposlenih: 4

Mapa