Prijavite svoju firmu (+)

059 d.o.o. Bileca

Naziv preduzeća: 059 d.o.o. Bileca
ID broj: 4401374320008
Adresa: Gavrila Principa 6, Bileca, Bileca
Lokacija: Bileća
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 35.11
Opis djelatnosti: Proizvodnja električne energije
Broj zaposlenih: 1

Mapa