Prijavite svoju firmu (+)

"ADZIC" D.O.O DERVENTA

Naziv preduzeća: "ADZIC" D.O.O DERVENTA
ID broj: 4402818190005
Adresa: Polje
Tel.: 053 332 123 ,
Fax.: 053 332 123,
Godina osnivanja: 05.11.2008
Lokacija: Derventa
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 22.23
Opis djelatnosti: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo
Broj zaposlenih: 4

Mapa