Prijavite svoju firmu (+)

" A X A" D.O.O.

Naziv preduzeća: " A X A" D.O.O.
ID broj: 4403026890006
Adresa: Magistralni put Prijedor - Banja Luka
Godina osnivanja: 17.07.2009
Lokacija: Prijedor
Veličina preduzeća: malo
Djelatnost: 11.01
Opis djelatnosti: Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
Broj zaposlenih: 1

Mapa