Poslovno partnerstvo

Pozivamo sve kompanije (MSP) ukoliko imaju proizvode i kapacitete koje smatraju interesantnim za strana tržišta i potencijalne poslovne partnere da svoja interesovanja objave u sekciji Poslovno partnerstvo, kao i stranim kompanijama koje su zainteresovane za uspostavljanje saradnje sa domaćim kompanijama iz BiH.

Za tačnost podataka objavljenih u sekciji Poslovno partnerstvo odgovara isključivo davalac podataka.

Sulejman Medić, dipl. inženjer poljoprivrede, dipl. ekonomista

Ponuda:

Nudim stručne usluge malim i srednjim poduzetnicima, pravnim i fizičkim licima, koji se bave ili se planiraju baviti poljoprivrednom proizvodnjom:
- konsalting u proizvodnji hrane (organska i konvencionalna),
- urađene razne poljoprivredne programe,
- izradu poljoprivrednih programa po želji naručioca,
- praktično implementiranje poljoprivrednih programa,
- obrazovanje poduzetnika koji se bave ili će se baviti proizvodnjom hrane,
- partnerstvo u proizvodnji hrane.

Podaci kompanije:

Država: Bosna i Hercegovina| Email: sulejman_med@hotmail.com| Telefon: 061/196-566

SOLVIA FME

Ponuda:

Podrška poslovanju preduzeća kroz izradu investicionih planova, razvonih planova start up preduzeća, finansijske analize, edukacije zaposlenika i menadžera iz oblasti upravljanja finansijama; podrška pri kupovini/prodaji preduzeća, izrada planova kontrole poslovanja.

Naročitu prednost za preduzeća sa ugroženom stabilnošću poslovanja nudimo kroz pripremljen Plan Finasijskog Restrukrukturiranja i Stabilizacije preduzeća - omogućava komunikaciju i rješavanja problema sa više povjerilaca, istovremeno.

Podaci kompanije:

Država: BIH| Email: info@solvia.ba| Telefon: + 387 65 72 74 71

Institut za certificiranje sistema

Ponuda:

INSTITUT ZA CERTIFICIRANJE SISTEMA d.o.o. je domaće akreditovano certifikacijsko tijelo sa velikim iskustvom u pružanju širokog spektra certifikacijskih usluga sa područja normizacije, certifikacije sistema, upravljanja projektima, praćenja zakonskih propisa, inspekcije kvaliteta i kvantiteta, te čitavog niza edukacijskih programa namijenjenih malim, srednjim i velikim organizacijama u BiH!

NAŠE PREDNOSTI SU:

• Akreditovani certifikati koji su priznati u cijelom svijetu;
• Širok opseg usluga
• Konkurentne cijene usluga, tačna i jasna kalkulacija troškova naših usluga – bez skrivenih troškova;
• Strogo poštivanje akreditacijskih pravila i primjenjivih normi za certifikacijska tijela;
• Domaći stučnjaci koji vrlo dobro poznaju prilike i ambijent u kojima radi BiH, ali i EU Privreda;
• Svojim sadašnjim, potencijalnim i budućim klijentima nastojimo obezbijediti 24h podršku i efikasno ih vodimo kroz proces certifikacije;
• Usmjerenost na klijenta i njegove potrebe – naši auditori provode visoko profesionalne audite.

Podaci kompanije:

Država: Bosna i Hercegovina| Email: info@ics-norm.com| Telefon: + 387 63 391 931 (direct) + 387 33 831 550 (office)

BCC - Business Communication Consultancy (dio CML Group d.o.o.)

Ponuda:

Ponuda uljučuje partnerstvo po pitanju jačanja MSP kroz poslovno savjetovanje, izradu i implementaciju projekata.
Pored poslovnog konsaltinga, pružamo poslovnu edukaciju iz oblasti komunikacije, prodaje, marketinga, menadžmenta i ljudskih resursa, za razvoj kapaciteta u firmama.

Podaci kompanije:

Država: Bosnia&Herzegovina| Email: lejla@b-c-c.nl| Telefon: 062-821-836

PUM

Ponuda:

PUM podržava mala i srednja preduzeća u BiH

Holandska agencija stručnjaka finansirana od strane Ministarstva vanjskih poslova i Konfederacije holandskih industrija i poslodavaca.
Okvir podrške PUM-a:
- Podrška MSP kroz znanja i savjete (bez finansijske podrške)
- Rad sa iskusnim (>30 godina) poduzetnicima (moto: poduzetnici za poduzetnike)
- PUM se može osloniti na 3200 ekperata/menadžera, mi radimo širom svijeta i u skoro svakom sektoru ekonomije (poljoprivreda, građevinarstvo, metalska industrija, turizam/hotelijerstvo, tekstil, itd.)
- PUM postoji više od 30 godina
- Broj projekata poduzetih u Bosni i Hercegovini: 43(2013), 19(2012), 24(2011)

Problemi oko kojih vam mi možemo pomoći.
Proizvodnja/distribucija, logistika, prodaja/marketing, finansije/planiranje, HR, industrijski dizajn. Ukratko: može se raditi sa svakim poslovnim izazovom.

Troškovi
PUM pomaže skoro besplatno. Ne morate platiti nikakve konsultantske troškove, već samo platiti smještaj i dnevne aktivnosti eksperta. Skoro previše dobro da bi bilo istinito!

Kako da se prijavite?
Posjetite naš web site www.pum.nl i popunite aplikacioni formular. Kontaktirajte Vašeg lokalnog prestavnika u regionu za podršku:
Banja Luka: Marijana Milic/Vesna Luburic (email: marijana.milic@pum.nl i/ili vesna.luburic@pum.nl)
Mostar: Ivan Jurilj (email: ivan.jurilj@pum.nl)
Zenica: Senad Pasalic (email: senad.pasalic@pum.nl)
Sarajevo: Kees Caspers (email: kees.caspers@pum.nl) i poslije ljeta 2015 : Almir Pestek (email almir.pestek@pum.nl)

Glavni ured će ocijeniti Vašu aplikaciju i odrediti pogodnog kandidata od 3200 ekperata za Vaše potrebe. Vaš lokalni predstavnik će ostvariti kontakt.Najvažniji kriterij za aplikacije
- Broj zaposlenih (10-250),
- Promet i bilans <10 miliona eura,
- Vlasništvo preduzeća >50% u lokalnom(bosanskom) vlasništvu

Podaci kompanije:

Država: Netherland| Email: kees.caspers@pum.nl

SERDA

Ponuda:

Pozivamo sve kompanije (MSP) ukoliko imaju proizvode i kapacitete koje smatraju interesantnim za strana tržišta i potencijalne poslovne partnere da svoja interesovanja objave u sekciji Poslovno partnerstvo, kao i stranim kompanijama koje su zainteresovane za uspostavljanje saradnje sa domaćim kompanijama iz BiH.

Podaci kompanije:

Država: Bosna i Hercegovina| Email: info@msp.ba| Telefon: +387 33 652 935

Kalendar događaja