Brže i jeftinije do dozvola u Općini Ilijaš

Objavljeno: 29. 09. 2016.

U velikoj, novootvorenoj, sali Općine Ilijaš danas je upriličena prezentacija rezultata projekta poboljšanja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH (LIFE), koji implementira Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u BiH, u cilju povećanja konkurentnosti i privlačenja većeg broja investitora, što će doprinijeti ukupnom poboljšanju kvaliteta života u Općini Ilijaš. 


Prezentaciji su prisustvovali: Općinski načelnik g. Akif Fazlić, g. Tarik Šahović, projekt menadžer ispred Grupacije Svjetske banke zajedno sa saradnicima, predstavnik Ambasade Velike Britanije u BiH  g. Peter Thomas GGF program menadžer zajedno sa saradnicima, privrednici Općine Ilijaš te rukovodioci i uposlenici Jedinstvenog općinskog organa uprave, a rezultate projekta prezentirao je g. Mirza Marukić – šef Odsjeka za lokalni razvoj Općine Ilijaš.

Na samom početku Prezentacije prisutne je pozdravio Općinski načelnik g. Akif Fazlić istakavši: "Ovo je vrlo značajan Projekat koji se uklapa u SvjetskaB2naše opredjeljenje da je lokalni ekonomski razvoj ključni prioritet naše općine. U prethodnom periodu ostvarili smo značajne rezultate u ovoj oblasti. Povećanje ekonomije i zaposlenosti je dosta izraženo a to govori i činjenica da smo uspjeli prethodne četiri godine kreirati 1362 nova radna mjesta, da smo uspjeli pozicionirati Općinu Ilijaš na 12. mjesto po vrijednosti izvoza u FBiH, da smo jedina Općina u Kantonu Sarajevo koja ima pozitivan trgovinski bilans ali i dalje postoji potreba da ovaj segment razvijamo. Nezaposlenost je još uvijek velika i u novi mandatni period idemo sa našim projektnim zadatkom, a to je otvaranje novih 500 radnih mjesta. Ovo je jedan od projekata koji će nam pomoći u realizaciji našeg Plana. Kroz ovaj projekat smo već uradili značajne stvari: smanjili troškove izdavanja dozvola, skratili rokove, formirali Privredno vijeće koje  funkcioniše kao jedan važan Savjet načelnika Općine Ilijaš, uradili Investicioni profil za Općinu Ilijaš koji će biti na raspolaganju svim potencijalnim investitorima što stvara jedan novi ambijent Općine Ilijaš".

SvjetskaB3Opći cilj projekta je da pruži podršku lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini u jačanju njihove konkurentnosti i podsticanju rasta privatnog sektora kroz smanjenje opterećenja za privredu na lokalnom nivou, dosljednu implementaciju propisa na lokalnom nivou, unapređenje transparentnosti u pružanju usluga građanima i privredi, te unapređenje usluga za investitore i povećanje investicija u općini.

"Zadovoljstvo mi je biti danas ovdje, zbog toga što smo u predviđenom vremenskom periodu uradili veliki dio posla. U današnje vrijeme nije čest slučaj da se predviđene aktivnosti završavaju u rokovima i zaista želim da se zahvalim uposlenicima Općine Ilijaš i svesrdnoj podršci načelnika Fazlića, jer je veliki dio posla urađen, što će, nadam se, pomoći Općini Ilijaš da bude još bolja i efikasnija. Naša saradnja sa Općinom Ilijaš ne završava ovom prezentacijom, jer planiramo raditi na privlačenju investicija, tako da je ovo samo početak. Nama je u interesu da ovaj projekat zaživi. Nema puno općina koje se mogu pohvaliti sa ovim što vi imate danas", istakao je gosp. Tarik Šahović, projekt menadžer.

Tokom prezentacije prisutni su informisani o napretku ostvarenom na polju regulatornih reformi, pojednostavljenja i smanjenja administrativnih opterećenja kod pribavljanja općinskih saglasnosti i rješenja, umanjenja administrativnih taksi. Kao rezultat regulatorne reforme u Općini Ilijaš, SvjetskaB4ostvarene su direktne uštede na godišnjem nivou od 548.182,00 KM za privredu. Uštede proističu iz eliminacije dokumenata ili njihovog pribavljanja po službenoj dužnosti, smanjenjem taksi i naknada te skraćenjem vremena potrebnog za kompletiranje i rješavanje potpunog zahtjeva privrednika, čime se u konačnici ostvaruju i višemilionske indirektne uštede za građane i privredu.  
Također, kao bitna novina u stvaranju pravne sigurnosti i transparentnosti u radu svih službi općinske uprave, uspostavljen je E-registar koji će biti dostupan na zvaničnoj web stranici općine, a sadržavat će podatke o svim administrativnim postupcima općinske uprave, te ažurne liste dostupnih općinskih poticaja, obrasce i upute za podnošenje zahtjeva, rokove za njihovo rješavanje sa iznosima administrativnih naknada.

Dodatno prezentiran je i Investicioni profil Općine Ilijaš sa fokusom na konkretne investicijske lokacije, sektore i ostale potencijale i konkurentske prednosti za investiranje, te uspostavljen Privredni forum i Program postinvesticione podrške investitorima u Općini Ilijaš.

Podsjećamo, u decembru prošle godine Općina Ilijaš se priključila projektu poboljšanja poslovnog okruženja na lokalnom nivou u BiH (LIFE) , kojeg realizuje grupacija Svjetske banke  putem svoje članice Međunarodne financijske korporacije (International Financial Corporation - IFC). Projekat je finansijski podržala Ambasada Velike Britanije u BiH u iznosu od 130.000,00 KM, a Općina Ilijaš učestvuje sa 8.000,00 KM.

Kalendar događaja