Delegacija privrednika i predstavnika lokalnih zajednica ispred projekta FGSME, obavila je posjetu Njemačkoj

Objavljeno: 06. 05. 2016.
---

U periodu od 23. do 27. aprila 2016.g. delegacija privrednika i predstavnika lokalnih zajednica ispred projekta FGSME, obavila je posjetu Njemačkoj. U okviru posjete delegacija je posjetila EUREF kampus u okviru inicijative „Pametni gradovi - Smart City“ gdje se upoznala sa vizijom i razvojem kampusa te aktuelnim i planiranim projektima domaćih institucija i preduzeća. Također, izvršena je posjeta Asocijaciji njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK e.V.) u odjela za istočnu i jugooistočnu Evropu te Srednju Aziju. U okviru ovog dijela posjete obavljen je sastanak u Sektoru za međunarodna tržišta.

Tokom posjete parlamentu Savezne Republike Njemačke obavljen je sastanak sa zamjenikom predsjednika parlamentarne grupe za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i jugoistočnu Evropu. U finalnoj fazi delegacija je posjetila vodeći svjetski sajam industrijskih tehnologija „Hannover Messe 2016“. Delegacija projekta bila je dio šire delegacije privrednika iz BiH, koja je sa predstavnicima privrede iz Republie Hrvatska sačinjava zajedničku privrednu delegaciju.

Kalendar događaja