Fondovi

Objavljeno: 14. 07. 2014.

Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji. Evropska unija u okviru politike proširenja pruža podršku zemljama potencijalnim kandidatima i kandidatima u procesu pristupanja EU. U okviru direktne podrške Bosni i Hercegovini, kao i drugim zemljama koje su u fazi pristupanja EU, Evropska unija je razvila instrument pretpristupne pomoći IPA sa pripadajućim podkomponentama. U periodu 2007-2013 (IPA I) pomoć Evropske unije je bila limitirana i uslovljena napretkom Bosne i Hercegovine ka kandidaturi za članstvo. Zbog toga su komponente koje su mogle sadržavati direktnu podršku sektoru malih i srednjih preduzeća ostale neiskorištene. Za period 2014 – 2020 Evropska unija je izvršila reviziju IPA I i uvela novi instrument pretpristupne pomoći IPA II za period 2014-2020 koja će se odnositi na područja politika.

Kako će izgledati pomoć Evropske unije u periodu 2014-2020 i u kojoj mjeri će obuhvatiti mala i srednja preduzeća biće objavljeno na stranicama nacionalnog koordinatora za evropske integracije u BiH, Direkcije za evropske integracije BiH.


Pored pretpristupne pomoći Evropske unije, postoje fondovi i programi u kojima mogu učestovati mala i srednja preduzeća iz Bosne i Hercegovine:

Horizon 2020

Horizon 2020 najveći EU program za istraživanje i inovacije ikad, s gotovo 80 milijardi € financijskih sredstava na raspolaganju na više od 7 godina (2014-2020) – pored privatnih investicija koji će ovaj novac privući. To obećava više otkrića uzimanjem velikih ideja iz laboratorija i prenoseći ih na tržište.

Horizon 2020 je struktuiran da omogući širi spektar učesnika u procesu. MSP sektor je jedna od ključnih ciljnih skupina programa što se može vidjeti iz osnovne strukture programa kako slijedi:

 • Izvrsna Nauka
 • Industrijsko Vođstvo
  • Vođstvo u industrijskim tehnologijama
   • Informacijske i komunikacijskih tehnologija
   • Nanotehnologije, napredni materijali, napredne proizvodnje i prerade, i biotehnologija
   • Svemir
  • Pristup poduzetničkom kapitalu
  • Inovacije u malim i srednjim preduzećima
 • Društveni izazovi

Više informacija na link: Horizon 2020


COSME je program Europske unije za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (MSP) u periodu 2014-2020 s planiranim budžetom od 2,3 milijarde €.

Više informacija na link: COSME


Instrument pomoći razvoju i inovaciji preduzeća Zapadnog Balkana (WB EDIF), koji financira EU, ima za cilj poboljšanje pristupa financijama za mala i srednja poduzeća (MSP) u zemljama zapadnog Balkana.

Više informacija na link: EDIF/ENEF


Za ostale informacije o dostupnim fondovima za MSP sektor u BiH i za više detalja posjetite sljedeće stranice:

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Nacaionalna kontakt tačka za EU okvirne programe u BiH

Kalendar događaja