Općina Ilijaš u kapitalne projekte ulaže 3,5 miliona KM

Objavljeno: 26. 01. 2015.

Ovogodišnji budžet Općine Ilijaš iznosi gotovo devet miliona KM, od čega je za kapitalne projekte planirano 3,5 miliona KM.

Načelnik ove općine Akif Fazlić kazao je da su nadziđivanje i uređenje objekta koji koriste Dom zdravlja i Općina Ilijaš jedan od najznačajnijih projekata koji će započeti u ovoj godini. Predviđeno je da se za Općinu nadzida jedan sprat, a za Dom zdravlja dva, čime bi se poboljšali uslovi rada u ovim institucijama. Na ovaj način Općina bi dobila oko 300, a Dom zdravlja 500 kvadratnih metara novog prostora, kazao je za današnje Oslobođenje načelnik Ilijaša Akif Fazlić.

"Nadziđivanjem bi se konačno riješilo pitanje uslova rada, prije svega, Općinskog vijeća, jer nemamo općinske sale, a i malo bismo rasteretili postojeći prostor u smislu funkcionalnosti za neke službe. Puno veći motiv za nadziđivanje nam je proširenje Doma zdravlja, gdje želimo da se smjeste i profunkcionišu neke službe koje do sada nismo imali i to Centar za fizikalnu terapiju, Centar za mentalno zdravlje koji je počeo raditi krajem prošle godine, te Dijabetološko savjetovalište koje je također počelo raditi, ali u dosta skučenim prostorijama. Osim nadziđivanja, uradila bi se rekonstrukcija objekta u smislu zamjene stolarije, te postavljanjem termo -fasade kako bismo zadovoljili i energetsku efikasnost. Sa ovim ćemo zasigurno dobiti puno ljepši izgled objekta", rekao je Fazlić.

Fazlić navodi da će projekt koštati 1,1 milion KM, a u općinskom budžetu je ove godine za njega planirano 350.000 KM. On se nada da će u finansiranju učestvovati i Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a i Ministarstvo zdravstva.

"Uradili smo projektnu dokumentaciju i ovih dana treba da izdamo građevinsku dozvolu. U februaru ćemo da raspišemo tender tako da bi radovi mogli krenuti sa početkom građevinske sezone ukoliko ne bude problema sa tenderom. Sve bi trebalo biti završeno u 2016. godini, kada ćemo otvoriti objekt", naglasio je Fazlić.

U ovoj godini nastavit će se i sa uređenjem industrijske zone Luka, za koju je planirano 350.000 KM.

"Prioritet nam je i daljnje opremanje industrijske zone, a to je da se unutar nje izgrade fekalna kanalizacija, vodovodna mreža, dio putne infrastrukture i javna rasvjeta, jer imamo već nekoliko lokacija koje su prodate, na kojima očekujemo na proljeće da se počnu graditi hale. Nadamo se da će nam i KS prebaciti neka sredstva za ovu industrijsku zonu", kazao je Fazlić.

Također, Općina će se ove godine fokusirati i na izgradnju mosta u Srednjem, koji će koštati oko 100.000 KM, čime će se trajno riješiti problem pristupa osnovnoj školi.

"Taj je stari most veoma nesiguran, tako da je neophodno da se izgradi novi, betonski, čime će se omogućiti bolji prilaz učenika školi. Potpisali smo ugovor i čim se stvore povoljni vremenski uslovi, radovi će početi", rekao je Fazlić i dodao da će nezaobilazno biti i asfaltiranje puteva i to oko šest kilometara u ovoj godini.

Kalendar događaja