Informacija o rezultatima Javnog poziva u okviru projekta "Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih poduzeća (FGSMEs) i lokalnog poslovnog okruženja"

Objavljeno: 08. 07. 2015.

        U okviru Javnog poziva za mala i srednja preduzeća (MSP) sa područja općina Ilijaš, Vogošća i Novi Grad Sarajevo zaprimljeno je 30 prijava za: LOT 1 Jačanje izvoznih kapaciteta i izvozne funkcije preduzeća i LOT 2 Jačanje poslovne funkcije preduzeća. Dvije firme su aplicirale na oba LOT-a. Slijedi lista firmi koje su aplicirale na javni poziv:

 • „Halilović“ d.o.o. Ilijaš
 • „Carbo Trade“ d.o.o. Vogošća
 • „CORE“ d.o.o. Novi Grad
 • „Ednil“ d.o.o. Vogošća
 • „R&S“ d.o.o. Vogošća
 • „Proven“ d.o.o. Novi Grad
 • „Euromaxline“ d.o.o. Novi Grad
 • „Kalea“ d.o.o. Ilijaš
 • „Unis Fagas“ d.o.o. Novi Grad
 • „MBA Centar“ d.o.o. Vogošća,
 • „Mujanovići“ d.o.o. Vogošća
 • „MDG International“ d.o.o. Vogošća,
 • „Alu point“ d.o.o. Vogošća
 • „DOM-a“ d.o.o. Novi Grad,
 • o.r. „ALG“ Novi Grad
 • „Superior Group“ d.o.o. Novi Grad
 • „Procedo“ d.o.o. Vogošća
 • „SAS Tehnik“ d.o.o. Ilijaš
 • „Lišćevica-promet“ d.o.o. Ilijaš
 • „EZIO Inox“ d.o.o. Ilijaš
 • „SALE“  Novi Grad
 • „Brojler“ d.o.o. Novi Grad
 • „SACOM“ d.o.o. Ilijaš
 • „Dezitox-sanitarci“ d.o.o. Novi Grad
 • „Praktik“ d.o.o. Vogošća
 • „Ahsun sirovina commerce“ d.o.o. Ilijaš,
 • „TTO“ d.o.o. Novi Grad
 • „Xylon Corporation“ d.o.o. Ilijaš

U Javnom pozivu uspostavljena su tri koraka evaluacije aplikanata kako slijedi:

 1. Provjera prihvatljivosti i administrativna provjera prema općim kriterijima
 2. Rangiranje i selekcija aplikacija
 3. Potpisivanje ugovora

Nakon pune evaluacije aplikacija, sljedeće firme su zadovoljile sve kriterije Javnog poziva i s njima će biti potpisani ugovori o podršci:

 1. „Procedo“ d.o.o. Sarajevo, Vogošća
 2. „Kalea“ d.o.o. Sarajevo, Ilijaš
 3. „Brojler“ d.o.o. Sarajevo, Novi Grad
 4. „MBA Centar“ d.o.o. Sarajevo, Vogošća
 5. „Proven“ d.o.o. Sarajevo, Novi Grad
 6. „TTO“ d.o.o. Sarajevo,  Novi Grad
 7. „Halilović“ d.o.o. Sarajevo, Ilijaš
 8. „CORE“ d.o.o. Sarajevo, Novi Grad
 9. „SACOM“ d.o.o. Sarajevo, Ilijaš
 10. „Alu point“ d.o.o. Sarajevo,  Vogošća
 11. „Unis Fagas“ d.o.o. Novi Grad

Kalendar događaja