Izvoz i B2B

Objavljeno: 14. 07. 2014.

U cilju jačanja izvoznih mogućnosti domaćih MSP-a, BBC će aktivno promovisati izvozne potencijale. Pozivamo sve kompanije (MSP) ukoliko imaju proizvode i kapacitete koje smatraju interesantnim za strana tržišta i potencijalne poslovne partnere da svoja interesovanja objave u sekciji Poslovno partnerstvo, kao i stranim kompanijama koje su zainteresovane za uspostavljanje saradnje sa domaćim kompanijama iz BiH.


Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pruža usluge osiguranja poslovnih informacija, organizacije promocija i prezentacija, pružanja savjetodavnih usluga, izdavanja dokumenata, arbitraže, predstavljanje bh. privrede u zemlji i inostranstvu, više...


BHEPA je Agencija za promociju izvoza Bosne i Hercegovine koja djeluje u okviru Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, a osnovana je s ciljem pružanja pomoći svim BiH kompanijama u nastojanju da razviju i prošire izvozna tržišta promoviranjem proizvoda i mogućnosti zemlje na međunarodnoj razini, više...

Kalendar događaja