Legislativa BiH

Objavljeno: 08. 08. 2014.

Djelokrug rada MSP sektora u BiH definišu mnogi zakonski i podzakonski akti. Slijede linkovi sa najznačajnijim zakonskim aktima koji ne sačinjavaju cjelokupnu listu.


ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA FBIH
ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA RS
ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE Član 4.
ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI REPUBLIKE SRPSKE  Član 5  

Kalendar događaja