Održan drugi partnerski sastanak u okviru projekta INNOHPC

Objavljeno: 01. 11. 2017.

Budapeštanska privredna i industrijska komora bila je domaćin  drugog sastanka partnera i Upravnog odbora projekta INNOHPC održanog 20. oktobra u Budimpešti, kojem su prisustvovali i predstavnici Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. Na sastanku su partneri prezentirali trenutna postignuća u projektnoj realizaciji i definirali naredne korake i aktivnosti.

Projekat INNOHPC-Računarstvo visokih performansi za  efektivne inovacije u Dunavskoj regijrealizuje u okviru EU Programa transnacionalne suradnje Dunav 2014 -2020. Realizuje ga konzorcij sastavljen od 18 partnera sa Fakultetom za informatičke studije iz Novog Mesta kao vodećim partnerom. Cilj projekta je učiniti superračunarsku infrastrukturu dostupnijom malim i srednjim preduzećima, kako bi se ubrzao razvoj i inovacije. Takođe, predviđen je i razvoj regionalnog HPC laboratorija za jednostavniji pristup superračunalnoj infrastrukturi.

Kalendar događaja