Održan prvi sastanak tima za "Koordinaciju inicijativa ekonomskog razvoja, razvoja malih i srednjih preduzeća i zapošljavanja" u okviru projekta koji finansira EU

Objavljeno: 06. 01. 2016.
--

U okviru projekta "Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih preduzeća i lokalnog poslovnog okruženja FGSMEs“ koji finansira EU, danas je u prostorijama SERDA-e održan prvi sastanak tima za "Koordinaciju inicijativa ekonomskog razvoja, razvoja malih i srednjih preduzeća i zapošljavanja".

Ovo neformalno tijelo za koordinaciju saradnje pokrenuto je na inicijativu Savjetodavnog tijela projekta FGSMEs, koje je pored partnera u projektu, sastavljeno od predstavnika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Privredne komore FBiH.

Prvi sastanak tima za koordinaciju je organizovan sa ciljem predstavljanja podrške Kantona Sarajevo, koja je na raspolaganju za poslovanje i lokalne zajednice, kao i sa ciljem predstavljanja akcionih planova, mjera i inicijativa lokalnih zajednica ka višim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Osim toga, koordinacija ima za cilj jačanje međusobne saradnje i razmjene informacija relevantnih institucija i organizacija, kada je u pitanju ekonomski razvoj, mala i srednja preduzeća i zapošljavanje, te pisanje projekata za EU fondove.

Partneri u projektu općine Vogošća, Novi Grad Sarajevo i Ilijaš su u okviru projekta razvili akcione planove s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja i saradnje sa poslovnim sektorom u 2016. godini. Ti akcioni planovi su promovisani i predstavljeni na istom sastanku.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Privredne komore FBiH, predstavnici odjela LER-a  općina Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, LESPnet-a i SERDA-e kao facilitatora procesa.

***

Cilj projekta FGSMEs je podsticanje ekonomskog rasta i zapošljavanja u regiji kroz poboljšanje poslovnog okruženja za održivu ekonomsku aktivnost. Ukupna vrijednost projekta je 520,670.00 eura, od kojih 441,470.00 eura finansira EU iz IPA 2011. Projekt implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji sa općinama Ilijaš, Vogošća, Novi Grad Sarajevo i Udruženjem poslovnih savjetnika – LESPNet. 

Kalendar događaja