Održana edukacija za službenike Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Objavljeno: 04. 11. 2015.
------

Centar za podršku biznisu je u prostorijama SERDA-e dana 04.11.2015. godine održao edukaciju za službenike Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Senior program menadžer, Asad Karišik, je učesnicima predstavio Projekat i stanje sektora malih i srednjih preduzeća u BiH, načine prepoznavanja brzorastućih MSP, kao i realne potencijale za zapošljavanje.

Edukacija je provedena s namjerom da prenese dosadašnja iskustva Projekta na organizacije i institucije koje se bave zapošljavanjem. S tim u vezi, predstavnicima kantonalne službe za zapošljavanje i općinskih biroa predstavljeni su instrumenti za prepoznavanje potencijala za zapošljavanje u MSP na bazi stvarnih pokazatelja poslovnih performansi privrede na izabranim lokacijama.

Polaznici su edukaciju ocjenili korisnom i iskazali potrebu za bazom podataka MSP, informacijama o privrednom rastu i trendovima zaposlenosti kako u pojedinim  MSP tako i u sektorskim i cjelokupnim MSP.

Poseban akcenat je stavljen na stvarnu potrebu osoba koje rade posredovanje u zapošljavanju za relevantim informacijam i drugim vidovima pomoći kako bi što efikasnije izvršile svoj posao.

Edukaciji su prisustvovali predstavnici biroa Centar, Hadžići, Ilijaš, Ilidža, Novo Sarajevo, Novi Grad, Stari Grad i Vogošća.

Ova edukacija je provedena u okviru projekta „Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih preduzeća i lokalnog poslovnog okruženja-FGSMEs“ koji implementira SERDA u saradnji sa općinama Ilijaš, Novi Grad i Vogošća, te Udruženjem poslovnih savjetnika LESPnet, a sufinansira Evropska unija. Projekat ima za cilj  stimulaciju ekonomskog rasta i zaposlenosti u regiji kroz poboljšanje poslovnog okruženja za održive ekonomske aktivnosti.  

Kalendar događaja