Posjeta studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici Poslovnom akceleratoru

Objavljeno: 23. 05. 2016.
--

Dana 20.05.2016. godine upriličena je posjeta studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici Sarajevskoj regionalnoj razvojnog agenciji SERDA i Poslovnom akceleratoru. Posjeta je bila prilika za upoznavanje studenata sa radom Agencije, poslovnim okruženjem u Bosni i Hercegovini, korištenjem sredstava EU, preprekama i izazovima u poslovanju firmi, te doprinosu Poslovnog akceleratora i projekta „Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih preduzeća i lokalnog poslovnog okruženja“ lokalnom ekonomskom razvoju i povećanju zaposlenosti.

Kalendar događaja