Poziv za iskazivanje interesa za predstavljanje u Izvoznom katalogu malih i srednjih preduzeća

Objavljeno: 21. 10. 2015.

Projektom  „Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih preduzeća (FGSMEs) i lokalnog poslovnog okruženja“ planirana je izrada Izvoznog kataloga brzorastućih malih i srednjih preduzeća sa područja Sarajevske makroregije s ciljem promocije firmi na sajmovima i B2B susretima.

Ovaj poziv realizira se u okviru projekta „Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih preduzeća i lokalnog poslovnog okruženja (skraćeno Projekat FGSME)“. Cilj projekta je stimulacija ekonomskog rasta i zaposlenosti u regiji kroz poboljšanje poslovnog okruženja za održive ekonomske aktivnosti. Projektne aktivnosti su fokusirane na podršku rješavanja nezaposlenosti, koji predstavlja jedan od ključnih problema u Sarajevskoj makroregiji, ali i Bosni i Hercegovini. Kao specifična ciljna grupa, prepoznata su brzorastuća MSP koja predstavljaju jedan od najznačajnijih potencijala za izvoz, ekonomski rast i zapošljavanje.

Projekat finansira Evropska Unija i odobren je u okviru poziva za podršku lokalnom ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini. Cilj podrške Evropske unije jeste stimulacija ekonomskog rasta i zapošljavanje.

Partneri u projektu su Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Općina Novi Grad, Općina Vogošća, Općina Ilijaš i Udruženje poslovnih savjetnika u BiH LESPnet.

 Ovim putem pozivaju se zainteresovana preduzeća da dostave aplikaciju do  15.11.2015. godine.

Uslovi za učešće:

Mala i srednja preduzeća koja imaju od 10 do 250 zaposlenih

Brzorastuća (OECD i BiH), potencijalno brzorastuća i stabilna – kontinuirana mala i srednja preduzeća koja imaju rast ukupnog prihoda ili broja zaposlenih u posljednje tri godine veći od 5%

Mala i srednja preduzeća koja su izvozno orjentisana ili imaju namjeru da izvoze

Dostaviti Izjavu o ispunjenju naprijed navedenih uslova potpisanu od strane odgovorne osobe.

SERDA će, u skladu sa ciljevima Projekta i uspostavljenim uslovima za učešće, izvršiti selekciju aplikacija, te obavijestiti firme o rezultatima.

Kompletan dokument sa aplikacionim obrascem možete preuzeti OVDJE.

Kalendar događaja