Prezentacija projekta Poslovni inkubator "FIRMA"

Objavljeno: 29. 03. 2017.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i šef odsjeka za lokalni razvoj Općine Ilijaš Mirza Marukić su danas posjetili kompaniju LSP-Logistic Service Provider d.o.o., Ilijaš, a tema sastanka je bila prezentacija projekta Poslovni inkubator: "FIRMA", upriličena od strane menadžmenta kompanije LSP.

Poslovna namjera LSP-a je da uz podršku ideji u saradnji s Općinom Ilijaš i drugim nadležnim institucijama koje se bave privlačenjem domaćih i inostranih investicija, uspostavi funkcionalan i troškovno prihvatljiv poslovni inkubator namijenjen prvenstveno "start up" kompanijama koje namjeravaju otpočeti svoju djelatnost na teritoriji općine Ilijaš u različitim oblastima poslovanja.

Osnova koncepta uspostave inkubatora je velika adaptibilnost inkubatora na zahtjeve potencijalnog investitora s aspekta ponuđenih paketa usluga, uz troškovno prihvatljive modele koje će inkubator nuditi svim poslovnim subjektima koji posluju unutar istog.

Planirani model koji će poslovnim subjektima nuditi različite usluge, od kojih izdvajamo korištenje novoopremljenih kancelarija, korištenje zajedničkih prostorija kao što su sala za organizaciju poslovnih događaja, prezentacija i sl., te posebno opremljenih radnih soba koje će kompanijama koje postanu članice inkubatora najčešće služiti za održavanje radnih sastanaka, pregovaranje s poslovnim parterima i sl. Pored usluga cjenovno prihvatljivog zakupa prostorija, inkubator će nuditi i set poslovnih usluga, kao što su usluge računovodstva, usluge lokalnog i međunarodnog marketinga, određene transportne usluge, prijevoz lica, skladištenje, organizacije poslovnih događaja, IT usluge, kao što su izrada i održavanje web stranica, izrada baza podataka, zatim pravne i konsultantske usluge, kroz već pripremljene niskobudžetske pakete kombinovanih usluga, odnosno različite "start up" pakete posebno kreirane da odgovore potrebama modernog poslovanja.

Prostor je opremljen dovoljnim brojem parking mjesta, te je riješeno pitanje portirnice i fizičke zaštite prostora, također unutar inkubatora će poslovati i restoran, tako da će svi uposlenici inkubatora, odnosno poslovnih subjekata koji posluju unutar inkubatora, imati potpunu udobnost radnog mjesta, što će osiguravati dodatnu efikasnost u radu subjekata koji budu poslovali u inkubatoru.

Općinski načelnik je na sastanku istakao nedvosmisleno opredjeljenje Općine Ilijaš radi nastavka provedbe aktivnosti koje za cilj imaju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta na teritoriji općine Ilijaš, s ciljem privlačenja novih investicija i nastavka već snažno započetog procesa povećanja zaposlenosti, te je u tom smislu iskazao punu podršku poslovnoj ideji uspostave inkubatora, koja je proistekla iz menadžmenta kompanije LSP na čelu sa vlasnikom kompanije gospodinom Jasminom Zulufom. Također, općinski načelnik je istakao da će Općina u skladu s vlastitim nadležnostima kroz partnerski odnos prema projektu pomoći uspostavu inkubatora i rješavanje svih otvorenih pitanja s kojim se isti bude suočavao u fazi uspostave i kontinuirano tokom rada.

Kalendar događaja