Savjetovanje za mala i srednja preduzeća - Bosna i Hercegovina

Objavljeno: 27. 08. 2015.

Savjetovanje za mala i srednja preduzeća - Bosna i Hercegovina

UNAPRIJEDITE SVOJE POSLOVANJE!

Komercijalni i tehnički know-how od iskusnih direktora i viših menadžera, prenesen kroz direktan trening

EBRD Small Business Support – međunarodni eksperti (ranije poznat kao EGP) pomaže kompanijama razviti i modernizovati svoje menadžerske vještine i poslovne performanse.  Program pokriva do 88% troškova projekta.

Međunarodno savjetovanje nudi podršku u slijedećim oblastima, zavisno od vaših potreba:

Menadžment prodaje, analiza trzišta i planiranje

Proizvodni menadžment i organizacija

Finansijski menadžment

Organizacione potrebe, reorganizacija / restrukturiranje

Tehnička podrška, uključujući finansijske i menadžment informacione sisteme

Pomoć pri implementiranju EU standarda

Strateško planiranje i uspostava međunarodnih poslovnih kontakata

Trening posjete i posjete sličnim kompanijama iz EU zemalja

Pomoć pristupu finansijskim sredstvima (investicije ili krediti)

Kriteriji za preduzeća: 

Srednja preduzeća u svim poslovnim sektorima, izuzev vojne, duhanske industrije, industrije osiguranja, bankarskog sektora, finansijskih usluga i kocke

Zapošljava od 50 do 500 zaposlenih

Većinsko privatno vlasništvo, sa većinskim BH domaćim vlasništvom

Godišnji promet od minimum 2 miliona EUR

Finansijski stabilna preduzeća sa potencijalom rasta

Standardni EBRD kriteriji se primjenjuju

Konačnu odluku o svakoj aplikaciji donosi EBRD Small Business Support tim.

Za više informacija molimo vas da posjetite http://www.ebrd.com/knowhow

EBRD Small Business Support

Fra Anđela Zvizdovića 1, UNITIC Toranj B/15; 71 000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina

Tel: +387 (33)  257 917; Fax: +387 (33) 295 069

E-mail: knowhowbasbih@ebrd.com ili hasovicz@ebrd.com

www.ebrd.com/knowhow

Kalendar događaja