U Sarajevu najava kampanje za poboljšanje poslovnog okruženja

Objavljeno: 26. 01. 2015.

U organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj ( N B R ) Gradačac i Udruženja za poduzetništvo i posao LiN K Mostar  u Sarajevu se 29 . januara /siječnja 2015. godine u Hotelu Sarajevo organizuje konferencija za štampu putem koje će se svečano najaviti kampanja javnog zagovaranja za poboljšanje poslovnog okruženja .  

Na konferenciji će se predstaviti ciljevi kampanje koji se odnose na ubrzanje procesa reforme registracije biznisa u FBiH, uspostavljanje registra parafiskalnih nameta i uticanje na smanjenje broja nameta, povećanje efikasnosti utroška sredstava za saniranje šteta od poplava, te stavljanje u funkciju konzistentnih modela za razvoj poslovnih/agroinkubatora na najmanje jednom nivou vlasti. 

Na događaju će se, pored samih organizatora, obratiti i predstavnici upravnog odbora Mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH - LEDnet, Udruženja poduzetnika i poslodavaca UPIP Žepče i Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD.  

Konferencija za štampu se održava u sklopu projekta "Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ kojeg provodi Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac u saradnji sa ključnim partnerom Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar. Partnerske organizacije su koordinatori sektora "Politike ekonomskog razvoja u BiH“ u okviru "Programa odriživosti civilnog društva u BiH (CSSP)“, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj - USAID  i Ambasada Velike Britanije u BiH.

Program CSSP ima cilj da osnaži i održi kapacitet bh civilnog društva, kako bi ono uticalo na kreiranje i implementaciju javnih politika, koje su od interesa za građane BiH.

Kalendar događaja