Za kredite malom i srednjem biznisu 200.000 KM

Objavljeno: 17. 06. 2015.

Općina Jablanica za dodjelu kredita za podršku srednjem i malom biznisu za 2015. godinu planira iznos od 200.000,00 KM.

Javni poziv je već raspisan. Navedeni krediti dodjeljivat će se posredstvom Vakufske banke d.d. Sarajevo. Krediti će se dodjeljivati iz novčanih sredstava Općine Jablanica i novčanih sredstava banke u omjeri 1:1, navodi se u pozivu

Kredit se može dati pravnim i fizičkim licima koja su registrovana na području općine Jablanica, izuzev trgovine i ugostiteljstva, te članovima udruženja iz oblasti poljoprivrede, a u skladu sa Odlukom o načinu korištenja Sredstava privatizacije i drugih namjenskih sredstava Općine Jablanica za kreditiranje. Kredit se može dodjeliti u maksimalnom iznosu do 100.000,00 KM.

Ukupna sredstva se raspoređuju prema slijedećim procentima:50 % industrijska proizvodnja, 25 %poljoprivredna proizvodnja, 10 posto turizam, 10 % uslužne djelatnosti, 5 % ostale nepobrojane djelatnosti (izuzev trgovine i ugostiteljstva).

U slučaju da se za neku djelatnost ne javi dovoljan broj aplikanata sredstva će se dodjeliti za drugu djelatnost o čemu odlučuje Komisija, navodu se u pozivu

Rok otplate kredita od 1 do 5 godina sa grejs periodom do 1 godine zavisno od vrste posla kojom se bavi korisnik kredita, koji ulazi u rok otplate kredita.

Korisnici kredita su obavezni zaposliti nova lica po iskorištenom kreditu i to za dobiveni kredit do 20.000,00 KM, obaveza je zaposliti jedno lice; od 20.001,00 - 100.000,00 KM obaveza je zaposliti po jedno lice za svakih dodatno odobrenih 20.000 KM.

Komisija za kredite će ocijeniti da projekti iz poljoprivrede do 20.000,00 KM budu oslobođeni obaveze zapošljavanja.

Zahtjev za kredite sa popunjenim poslovnim planom i gore navedenom dokumentacijom treba podnijeti Komisiji za kredite, Općina Jablanica, zaključno sa 29. (ponedeljak) juni 2015. godine, objavljeno je u javnom pozivu.

Kalendar događaja