Add your company (+)

Small and medium companies

Open categoriesHide categories
Select area
ID or Company Name Address Location Size Nu. of employees Ordering
to
Company name ID number Address Location
DIVICO DOO SARAJEVO 4201688540003 Dr Silve Rizvanbegovića (lamela B2) Ilidža Details
" A X A" D.O.O. 4403026890006 Magistralni put Prijedor - Banja Luka Prijedor Details
" NISPROM" DOO 4402699750005 POLJE BB Derventa Details
" SUPER DOMUS " DRU TVO SA OGRANI ENOM ODGOVORNO U ZA TRGOVINU UGOSTITELJSTVO I USLUGE EXPORT-IMPORT 4263059420009 Generala Izeta Nanića Cazin Details
" ZELENILO " D O O ZA POGREBNE USLUGE SA SVIM POTREBNIM USLUGAMA I OPREMOM VELIKA KLADU A 4263005680005 Zuhdije Žalića Velika Kladuša Details
"ADVANTIX" DRU TVO ZA GRADJEVINARSTVO UNUTRA NJU I VANJSKU TRGOVINU D O O SARAJEVO 4200337110006 Vrazova SARAJEVO-CENTAR Details
"ADZIC" D.O.O DERVENTA 4402818190005 Polje Derventa Details
"AEŠ"D O O SARAJEVO 4201630890004 KOLODVORSKA BR 12 SARAJEVO Novo Sarajevo Details
"AGRO-PEN" PROIZVODNO-TRGOVACKO I USLUŽNO DRUŠTVO D O O 4218014530002 Ali Paše Hećimovića Tešanj Details
"AKTIDO"DOO TUZLA 4210072340000 MARŠALA TITA Tuzla Details
"ALBEMAR" D O O SARAJEVO 4201935570000 FERDE HAUPTMANA Novo Sarajevo Details
"AMS-COMMERCE" EXPORT-IMPORT PROIZVODNO PROMETNODRUŠTVO TRAVNIK D O O 4236051630007 Donje Osoje TRAVNIK Details
"ARLEKIN" DRU TVO SA OGRANI ENOM ODGOVORNO U ZA PROIZVODNJU TRGOVINU EXPORT-IMPORT I USLUGE SARA 4200692950007 SMAJE ŠIKALA Sarajevo-Novi Grad Details
"AS CENTAR" D O O MOSTAR 4227795240003 Bišće polje Mostar Details
"ATIKOS" DRU TVO ZA AUDIO TV TEHNIKU I KONFERENCIJSKU OPREMU D O O SARAJEVO 4200244610009 PORODICE RIBAR 53 NOVO SARAJEVO NOVO SARAJEVO Details
"AUTO OMARSKA" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE OMARSKA PRIJEDOR 4400670940007 KOZARSKA Prijedor Details
"AUTO SERVIS IGMAN" DIONI KO DRU TVO ZA OPRAVKU I KOMISIONU PRODAJU DRUMSKIH VOZILA I DIJELOVA TRGO 4200036930008 Samira Čatovića-Kobre ILIDZA Details
"BABIC UPRAVITELJ"DOO JABLANICA 4227570750002 Rasadnik Jablanica Details
"BERRY TRANS" D O O SARAJEVO 4201965720006 Rajlovačka Novi Grad Sarajevo Details
"BESKOS" D O O DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TEŠANJ 4218104010008 Patriotske lige Tešanj Details
"BIHKEY PRODUCTION"DOO SARAJEVO 4201985750009 IGMANSKA Vogošća Details
"BING HONG" DOO MODRICA 4403512480006 TRG JOVANA RAŠKOVI?A 0 Modriča Details
"BUK MANAGEMENT"D O O 4201755670006 Mali Mudželeti SARAJEVO-STARI GRAD Details
"CITY MANAGMENT GROUP " ZA CONSULTING MARKETING I TRGOVINU 4201169860009 Ferhadija Centar Details
"DAS RENTAL"D O O SARAJEVO 4201917080003 Zmaja od Bosne Holiday Inn SARAJEVO-CENTAR Details
"DEHI"D O O SARAJEVO 4200171980007 GAJEV TRG SARAJEVO-CENTAR Details
"DINAMICO"DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE KALESIJA 4210007360001 KALESIJA MEMI?I BB Kalesija  Details
"DIVUS-DIVES" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE I ZASTUPANJE STRA 4200479760008 AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ Novo Sarajevo Details
"DMG" DO O O SARAJEVO 4201252500006 M.H.Uskufije SARAJEVO-CENTAR Details
"DRYDEN" D O O VANJSKA I UNUTARNJA TRGOVINA KAKANJ 4218289040005 311. LAHKE BRIGADE Kakanj Details
"DUO" D O O NEUM 4227779800007 Put sv. Ante Neum Details
"E&M-BHPAL" DOO TRAVNIK 4236544310001 Gradina bb Karaula TRAVNIK Details
"EKOS-STEP"DOO ZAVIDOVICI DRUŠTVO ZA TRANSPORT TRGOVINU I USLUGE 4218478360002 Sinanovići Zavidovići Details
"EM-ADRIA" D O O NEUM 4227842000008 HUMSKA Neum Details
"ENTERING" D O O SARAJEVO 4200717290007 BUSCA 22 VOGOSCA Vogošća Details
"ER PROJECT" D O O SARAJEVO 4201725920008 KOLODVORSKA Novo Sarajevo Details
"EUROPLAST" DOO MATICI 4254120100005 BANA JELACICA Orašje Details
"EZO"D O O SARAJEVO 4201096530005 ul. Antuna Hangija SARAJEVO-CENTAR Details
"FAN CO" EXPORT IMPORT DOO VELIKA KLADUŠA 4263584850006 BIHAĆKIH BRANILACA Bosanska Krupa Details
"FARTEX" D.O.O 4218679340000 ISLAMBEGOVICA PUT Zenica Details
Showing 40 of total 33363, subpages 1